Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin
a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym wedliny-ekologiczne.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.wedliny-ekologiczne.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.
b) Złożenie przez klienta zamówienia na wedliny-ekologiczne.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad
c) Sklep wedliny-ekologiczne.pl prowadzony jest przez: Zakład Mięsny Wasąg sp. j.
2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług wedliny-ekologiczne.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY

1. Działalność
wedliny-ekologiczne.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.wedliny-ekologiczne.pl
2. Obszar działania
Wedliny-ekologiczne.pl umożliwia transport wybranych pozycji asortymentu na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEX.
3. Kupujący
Z oferty wedliny-ekologiczne.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
4. Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej wedliny-ekologiczne.pl są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
5. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez wedliny-ekologiczne.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.
7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 30 zł brutto (przy płatności przelewem, przy pobraniu 35 zł)w przypadku zamówień o wartości między 80,00 zł brutto a 1000,00zł brutto; 0 zł brutto w przypadku zamówień o wartości powyżej 1001,00 zł brutto (W cenę kosztu dostawy wliczone jest opakowanie termiczne produktów).
Wedliny-ekologiczne.pl nie realizuje zamówień o wartości poniżej 80 zł brutto. 


III. ZAMÓWIENIE KLIENTA
1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej wedliny-ekologiczne.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie wedliny-ekologiczne.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.
2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie, proszę nie robić przelewu od razu po złożeniu zamówienia. Po przygotowaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w sprawie zapłaty za zamówienie. Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu po wykonaniu płatność na adres kw@wasag.pl
3. Możliwość anulowania zamówienia
Klient może anulować zamówienie.
W przypadku wysyłek kurierskich anulacja zamówienia musi wpłynąć do sklepu mailowo tego samego dnia, kiedy zamówienie zostało złożone.
4. Prawo odstąpienia od umowy
a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 2 dni od dostawy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 2 dni od dnia odbioru towaru przez Klienta, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować wedliny-ekologiczne.pl. 
d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 1 dzień od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Termin realizacji dostawy
a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta. 
b) Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski są dostarczane w wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy. Nie realizujemy wysyłek w piątki i poniedziałki.
c) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dzięsięciu (gdy zamówienie zawiera wołowinę) lub trzech (gdy zamówienie nie zawiera wołowiny) dni roboczych w zależności od godziny zamówienia (oprócz niedziel i świąt).
d) wedliny-ekologiczne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.
6. Dni wolne
wedliny-ekologiczne.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne, zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. 
7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Wedliny-ekologiczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
8. Odmowa realizacji zamówień
Wedliny-ekologiczne.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Wedliny-ekologiczne.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
9. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia wedliny-ekologiczne.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: przelewem lub gotówką za pobraniem przy przesyłkach kurierskich.

2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat
Wedliny-ekologiczne.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Wskazane przez Klienta wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy wedliny-ekologiczne.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie się różnić o więcej niż 25% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

V. DOSTAWA
1. Dostawca
Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. 

2. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY
a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z wedliny-ekologiczne.pl mailowo na kw@wasag.pl lub telefonicznie.
b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
d) Wedliny-ekologiczne.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej wedliny-ekologiczne.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług wedliny-ekologiczne.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Wedliny-ekologiczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Wedliny-ekologiczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, wedliny-ekologiczne.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie wedliny-ekologiczne.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę wedliny-ekologiczne.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych Osobowych jest wedliny-ekologiczne.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej wedliny-ekologiczne.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Wedliny-ekologiczne.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
f) Wedliny-ekologiczne.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie wedliny-ekologiczne.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Wedliny-ekologiczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę wedliny-ekologiczne.pl.

Sklep jest w trybie podglądu
Zakład Mięsny Wasąg Sp.J.  Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj
 Numer konta: ING 62 1050 1562 1000 0090 3048 0603
 

 

 

{nocache:d03a85c1ea9d2983623cf61932aad834#0}
Sklep internetowy Shoper.pl